Công bố chất lượng nước ép trái cây

Công bố chất lượng nước ép trái cây

Xã hội phát triển, nhu cầu con người ngày càng cao.
Một trong những nhu cầu đó là nhu cầu được sử dụng thực phẩm “sạch” đúng nghĩa. ” Sạch” về chất lượng – giá cả đòi hỏi hàng hóa thực phẩm của doanh nghiệp sản xuất trong nước hay thực phẩm nhập khẩu trước khi lưu thông trên thị trường phải làm thủ tục công bố chất lượng hàng hóa tại những cơ quan nhà nước có thẩm quyền đảm nhận trọng trách đó. Ví dụ: thực phẩm thường như gạo, nước ép trái cây, bánh kẹo… sản xuất trong nước tiến hành công bố  tại chi cục An Toàn Thực Phẩm – Sở Y Tế. Thực phẩm chức năng sản xuất trong nước, thực phẩm chức năng nhập khẩu,  thực phẩm thường nhập khẩu, phụ gia, bao bì… nhập khẩu tiến hành công bố tại  cục An Toàn Thực Phẩm – Bộ Y Tế…

Nhưng cuộc sống ngày càng hối hả, 24 giờ dường như chưa đủ cho mỗi cá nhân huống chi là doanh nghiệp. Thay vì quý khách hàng phải sử dụng quỹ thời gian eo hẹp đó để” nghiên cứu” những quy định,  cách thức tiến hành thực hiện thủ tục công bố tiêu chuẩn sản phẩm đúng theo thông tư, nghị định nhà nước…cho sản phẩm thực phẩm của mình. XIN hãy làm những việc quan trọng khác cần sử dụng đến quỹ thời gian quý báo đó hơn và HÃY yên tâm giao trọng trách trên cho công ty Ô ĐẤT chúng tôi. 

Công bố hợp quy sản phẩm

Công bố hợp quy sản phẩm trong nước

Đối tượng và phạm vi áp dụng:

Đối tượng áp dụng

– Các tổ chức, cá nhân Kinh doanh sản xuất thực phẩm có đăng ký kinh doanh tại Việt Nam (gọi chung là thương nhân).

Phạm vi

Sản phẩm thực phẩm thông thường được sản xuất trong nước hoặc có mục đích xuất khẩu.
Sản phẩm thực phẩm chức năng được sản xuất trong nước.

Nơi nhận thủ tục công bố hợp quy / công bố sản phẩm (hay công bố tiêu chuẩn sản phẩm)

– Sở Y tế (Chi cục An toàn thực phẩm) đối với các sản phẩm thông thường sản xuất trong nước.

– Bộ Y tế (Cục An toàn thực phẩm), đối với các sản phẩm:
Sản phẩm thông thường có mục đích xuất khẩu,
Sản phẩm thực phẩm chức năng.
Nước khoáng thiên nhiên đóng chai, thuốc lá điếu.

Công bố hợp quy sản phẩm nhập khẩu

Đối tượng và phạm vi áp dụng:

Đối tượng áp dụng

– Các tổ chức, cá nhân Kinh doanh sản xuất thực phẩm có đăng ký kinh doanh tại Việt Nam (gọi chung là thương nhân).

Phạm vi

Sản phẩm thực phẩm thông thường được nhập khẩu.
Sản phẩm thực phẩm chức năng được nhập khẩu.

Nơi nhận thủ tục công bố hợp quy / công bố sản phẩm (hay công bố tiêu chuẩn sản phẩm)

– Bộ Y tế (Cục An toàn thực phẩm).