Công bố lưu hành mỹ phẩm dầu gội chi tiết dễ hiểu

Dầu gội là một trong những loại mỹ phẩm thuộc sản phẩm vệ sinh tóc phải thực hiện thủ tục công bố lưu hành mỹ phẩm. Thủ tục công bố lưu hành mỹ phẩm này so với các loại mỹ phẩm thông thường không có nhiều sự khác biệt về hồ sơ. Do đó điều kiện để một doanh nghiệp tiến hành công bố mỹ phấm sản phẩm vệ sinh tóc cũng sẽ bao gồm sẽ các thành phần sau đây:

Bài viết mới

Công bố lưu hành mỹ phẩm dầu gội

  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường;

Cần đính kèm giấy phép kinh doanh có ngành nghề bán buôn, bán lẻ mỹ phẩm để thể hiện việc doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh mặt hàng nói trên.

  • Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ Giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường (đối với cá nhân là nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu mỹ phẩm không trực tiếp đưa mỹ phẩm ra thị trường);
  • Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS): Chỉ áp dụng đối với trường hợp công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu và đáp ứng các yêu cầu sau: CFS do nước sở tại cấp là bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ, còn hạn. Trường hợp CFS không nêu thời hạn thì phải là bản được cấp trong vòng 24 tháng kể từ ngày cấp. CFS phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật;
  • Bảng thành phần nguyên liệu (Ở bước này công ty luật Bravolaw sẽ tiến hành lập phiếu công bố sản phẩm mỹ và dữ liệu công bố).

Riêng đối với một sản phẩm có thành phần phức tạp, cần đính kèm thêm tài liệu giải trình cho các thành phần này.

Trình tự tiến hành công bố lưu hành mỹ phẩm bao gồm:

Trong thời hạn 20 – 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược Việt Nam ban hành số tiếp nhận công bố.

Kết quả xử lý hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hoặc từ chối cấp số lần nhận bản báo cáo về sản phẩm mỹ phẩm.

Số biên nhận của phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm có giá trị 05 năm kể từ ngày phát hành. Sau 05 năm hết hạn, nếu tổ chức, cá nhân muốn tiếp tục bán sản phẩm trên thị trường thì phải công bố lại trước khi hết hạn biên lai biên bản báo cáo sản phẩm mỹ phẩm và nộp lệ phí duy trì theo quy định.

Như vậy, khác với việc quản lý chất lượng, kiểm định sản phẩm của thủ tục công bố tiêu chuẩn chất lượng, thủ tục công bố lưu hành sản phẩm nhằm để cho các cơ quan nhà nước có thể quản lý những doanh nghiệp, tổ chức sẽ chịu trách nhiệm việc đưa sản phẩm mỹ phẩm lưu hành trên thị trường. Do đó, với hai thức khác nhau, việc công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm sẽ không loại trừ việc công bố lưu hành mỹ phẩm đối với sản phẩm thuộc danh mục phải công bố lưu hành theo Hiệp định về hệ thống hoà hợp Asean trong quản lý mỹ phẩm. Cho nên, doanh nghiệp cần nắm rõ các thủ tục xin giấy phép đối với loại mỹ phẩm trước khi quyết định kinh doanh hàng hóa đó. Thông qua các hình thức hỗ trợ pháp lý khác nhau, LuậtBravolaw sẽ giải đáp các vấn đề pháp lý về công bố mỹ phẩm đối với từng loại sản phẩm và thương hiệu cụ thể nhằm giúp doanh nghiệp có thể tiếp cận và định hướng kinh doanh rõ ràng hơn.

Thủ tục tư vấn về vấn đề công bố lưu hành mỹ phẩm của Bravolaw bao gồm:

  • Tư vấn soạn thảo phiếu công bố mỹ phẩm
  • Chuẩn bị hồ sơ và giản lược hóa các thủ tục pháp lý cho doanh nghiệp
  • Đại diện doanh nghiệp làm việc với cơ quan nhà nước về các vấn đề phát sinh
  • Tư vấn hậu mại khi sản phẩm đã lưu thông trên thị trường