Tự công bố sản phẩm chất hỗ trợ chế biến thực phẩm

CÔNG BỐ THỰC PHẨM

Chất hỗ trợ chế biến thực phẩm là chất được chủ định sử dụng trong quá trình chế biến nguyên liệu thực phẩm hay các thành phần của thực phẩm nhằm thực hiện mục đích công nghệ, có thể được tách ra hoặc còn lại trong thực phẩm. Theo quy định của pháp luật, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm phải được công bố sản phẩm trước khi đưa ra thị trường.

Bài viết mới:

Hồ sơ tự công bố sản phẩm chất hỗ trợ chế biến thực phẩm

 1. Bản tự công bố sản phẩm theo Mẫu
 2. Kết quả kiểm nghiệm trong vòng 12 tháng

Doanh nghiệp cần chuẩn bị các loại giấy tờ sau:

 1. Mẫu sản phẩm
 2. Mẫu nhãn hoặc hình ảnh sản phẩm
 3. Giất phép an toàn thực phẩm
 4. Giấy phép đăng ký kinh doanh có ngành nghề phù hợp

Dịch vụ tự công bố sản phẩm của Luật Bravolaw

 • Tư vấn miễn phí cho doanh nghiệp các vấn đề liên quan đến hoạt động tự công bố sản phẩm và hỗ trợ kiểm tra các chứng từ đạt yêu cầu cho doanh nghiệp
 • Tư vấn, tối ưu các chỉ tiêu kiểm nghiệm sản phẩm thực phẩm để giúp doanh nghiệp tiếp kiệm thời gian, nhanh chóng nhận kết quả kiểm nghiệm, đảo bảo đầy đủ các chỉ tiêu theo quy định phát luật hiện hành
 • Tạo tài khoản cho doanh nghiệp trên hệ thống công trực tuyến của cục ATTP
 • Soạn hồ sơ công bố sản phẩm thực phẩm theo form mẫu chuẩn và nộp hồ cho doanh nghiệp
 • Theo dõi tiến độ hồ sơ và trả kết quả cho doanh nghiệp.

Qúy khách có nhu cầu tự công bố sản phẩm chất hỗ trợ chế biến thực phẩm vui lòng liên hệ Luật Bravolaw để được tư vấn và hỗ trợ chi tiết.