Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm Nhanh

Công bố chất lượng sản phẩm
Bravo chuyên Công bố tiêu chuẩn chất lượng, đặc biệt là công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm chức năng, thực phẩm nhập khẩu, phụ gia thực phẩm, thực phẩm bổ sung, thực phẩm sữa, bánh kẹo… Chúng tôi cung cấp hồ sơ tiêu chuẩn, dịch vụ được thực hiện một cách chính xác và nhanh chóng, đẩy nhanh thời gian cho Quý khách.

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng

* Đối với thực phẩm nhập khẩu, xin giấy phép

– Bản Công bố tiêu chuẩn sản phẩm theo mẫu).
– Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân Việt Nam có ngành nghề kinh doanh thực phẩm (02 bản sao công chứng).
– Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm (Certificate Of Analysis): 02 bản chính hoặc sao y chứng thực (về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và các chỉ tiêu vệ sinh liên quan)
– Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn phụ (02 bộ nhãn có đóng dấu của thương nhân).
– Riêng trường hợp với sản phẩm Sữa và Phụ gia thực phẩm, hương liệu thực phẩm thì cần bổ xung thêm Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale): 02 bản sao y công chứng.
Bravo chuyên Công bố tiêu chuẩn chất lượng, đặc biệt là công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm chức năng, thực phẩm nhập khẩu, phụ gia thực phẩm, thực phẩm bổ sung, thực phẩm sữa, bánh kẹo
Cong bo tieu chuan chat luong san pham với bảvolaw

* Đối với thực phẩm trong nước.

– Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm (theo Mẫu);
– Giấy đăng ký KD bản sao công chứng của công ty đứng ra công bố;
– Kết quả kiểm nghiệm tại trung tâm kiểm định đo lường tiêu chuẩn
– 03 Mẫu sản phẩm yêu cầu kiểm nghiệm, kèm theo các chỉ tiêu yêu cầu làm kiểm nghiệm
– Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoạc bản tiếp nhận đơn đăng ký nhãn hiệu của Cục SHTT
– Giấy chứng nhận đủ điều kiện Vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tại sao trọn Bravo ?

Khách hàng làm thủ tục công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm tại Babylon sẽ được hưởng một số dịch vụ ưu đãi miễn phí của công ty như:
1. Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến việc công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm:
– Tư vấn những quy định của pháp luật về công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm;
– Tư vấn thủ tục công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm;
– Tư vấn các vấn đề liên quan khác.
2. Đại diện khách hàng hoàn tất các thủ tục công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm như:
– Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Bravo sẽ tiến hành soạn hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm cho khách hàng;
– Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.
– Đại diện lên Cục Vệ Sinh An Toàn Thực phẩm nộp sản phẩm cho khách hàng;
– Đại diện nhận kết quả là Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm cho khách hàng;
– Khiếu nại quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận (Nếu có)

Các sản phẩm Bravo đã từng công bố và dịch vụ liên quan khác.

Công bố tiêu chuẩn chất lương Thực phẩm chức năng nhập khẩu
Công bố tiêu chuẩn chất lượng Phụ gia thực phẩm nhập khẩu
Công bố tiêu chuẩn chất lượng Bao bì, chai lọ thực phẩm
Công bố tiêu chuẩn chất lượng bánh kẹo, bột, đường, sữa
Công bố tiêu chuẩn rượu nhập khẩu
Công bố tiêu chuẩn sữa non, sữa bổ sung vi lượng
Công bố lưu hành mỹ phẩm nhập khẩu
Hỗ trợ xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm
Hỗ trợ làm kiểm nghiệm sản phẩm tại cơ quan nhà nước
Hỗ trợ đăng ký mã số mã vạch
Hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa