Home / Công Bố Tiêu Chuẩn Chất Lượng / Công Bố Sản Phẩm / Công bố tiêu chuẩn chất lượng hương liệu thực phẩm

Công bố tiêu chuẩn chất lượng hương liệu thực phẩm

Tư vấn hồ sơ công bố chất lượng hương liệu thực phẩm, xây dựng các chỉ tiêu kiểm nghiệm sản phẩm, hoàn tất hồ sơ công bố chất lượng một các nhanh chóng và chuyên nghiệp nhất chỉ có tại Bravo. Chúng tôi đại diện cho doanh nghiệp nộp hồ sơ công bố tại Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm cho đến khi hoàn tất công bố.
 1. Hồ sơ đăng ký:
–     Đơn xin công bố và lập hồ sơ công bố hương liệu thực phẩm (do Bravo soạn thảo)
–     Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất hương liệu thực phẩm (02 bản sao y công chứng)
–     Giấy Đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh hương liệu thực phẩm (02 bản sao y công chứng)
 
Nếu sản phẩm nhập khẩu phải cung cấp:
1.   Giấy phép lưu hành tại nước sở tại (Certificate of Free Sales)
2.   Giấy phân tích thành phần (Certificate of analysis), trường hợp không có giấy phân tích thành phần này thì phải cung cấp kết quả khảo nghiệm tại các trung tâm khảo nghiệm có chức năng;
2. Các công việc Bravo thực hiện:
2.1 Thiết lập hồ sơ công bố tiêu chuẩn:
– Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm
– Kiểm nghiệm sản phẩm (nếu có)
– Bản Quyết định áp dụng tiêu chuẩn sản phẩm
– Bản Tiêu chuẩn cơ sở
– Nhãn sản phẩm hoặc Dự thảo nhãn sản phẩm
 
2.2 Tiến hành Công bố tiêu chuẩn sản phẩm:
– Tiến hành nộp hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm tại Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm – Bộ Y Tế
 
3. Thời gian công bố:
–     Thời gian hoàn tất công bố tiêu chuẩn sản phẩm là 15 ngày.
–     Thời hạn hiệu lực của Phiếu tiếp nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm là 03 năm.

Check Also

Công bố đông trùng hạ thảo

Công bố các sản phẩm từ đông trùng hạ thảo (Rượu, mật ong, khô)

Từ lâu đông trùng hạ thảo được xem như là một “tiên dược” quý trong …