Đăng ký sở hữu trí tuệ, đăng ký sáng chế

Đăng ký sở hữu trí tuệ

Đăng ký sở hữu trí tuệ, đăng ký sáng chế

Như chúng ta đã biết, tài sản trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ đóng vai trò quan trọng đối với sự nghiệp hội nhập kinh tế với thế giới của Việt Nam. Tuy nhiên, để phát huy tối đa vai trò đó, cần phải nắm vững nhiều vấn đề lý luận phức tạp và phải có kỹ năng thích hợp để ứng phó với những tình huống thực tiễn cụ thể. Để giúp quý khách tiếp cận và hiểu rõ hơn về các thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ chúng tôi cung cấp dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ và sáng chế ( là 2 phần lớn và phổ biến trong mục sở hữu trí tuệ ) công ty TNHH tư vấn Bravo cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tư vấn và hỗ trợ đăng ký bảo hộ thương hiệu, đăng ký sáng chế, đăng ký kiểu dáng công nghiệp đăng ký bảo hộ quyền tác giả…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *