Home / Sở Hữu Trí Tuệ / Đăng Ký Sở Hữu Trí Tuệ, Sáng Chế

Đăng Ký Sở Hữu Trí Tuệ, Sáng Chế

Đăng ký sở hữu trí tuệ, đăng ký sáng chế

Đăng ký sở hữu trí tuệ, đăng ký sáng chế

Đăng ký sở hữu trí tuệ

Đăng ký sở hữu trí tuệ, đăng ký sáng chế Như chúng ta đã biết, tài sản trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ đóng vai trò quan trọng đối với sự nghiệp hội nhập kinh tế với thế giới của Việt Nam. Tuy nhiên, để phát huy tối đa vai trò đó, cần phải nắm vững nhiều vấn …

Read More »

Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá tại Việt Nam

Đăng Ký Nhãn Hiệu Hàng Hóa Tại Việt Nam

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá tại Việt Nam, Nhãn hiệu, thương hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Nhãn hiệu có thể được thể hiện bằng chữ, bằng hình, logo, slogan hoặc kết hợp của các yếu tố nêu trên. Để được đăng ký nhãn …

Read More »