Dịch vụ cấp giấy phép nhập khẩu phân bón

Phân bón là thành phần không thể thiếu trong sản xuất nông nghiệp, hiện nay thị trường Việt Nam có rất nhiều loại phân bón bao gồm sản xuất trong nước và nhập khẩu, khi nhập khẩu doanh nghiệp nhập theo dạng ủy quyền nhập khẩu, nhập khẩu khi đã có quyết định công nhân lưu hành tại Việt Nam, nhập khẩu theo giấy phép nhập khẩu đã được cấp phép.

GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU PHÂN BÓN

Hồ sơ, trình tự và thẩm quyền cấp Giấy phép nhập khẩu phân bón

1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu phân bón gồm:

a) Đơn đăng ký nhập khẩu phân bón theo Mẫu số 13 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Tờ khai kỹ thuật theo Mẫu số 14 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Văn bản của nhà sản xuất về chỉ tiêu chất lượng, hướng dẫn sử dụng, cảnh báo an toàn và yếu tố hạn chế trong phân bón;

d) Giấy chứng nhận lưu hành tự do của nước xuất khẩu cấp (Trường hợp nhập khẩu phân bón theo quy định tại điểm a, b, c, d, đ, e, g khoản 2 Điều 44 Luật Trồng trọt);

đ) Giấy xác nhận hoặc Giấy mời tham gia hội chợ, triển lãm tại Việt Nam (Trường hợp nhập khẩu phân bón theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 44 Luật Trồng trọt);

e) Đề cương nghiên cứu về phân bón đề nghị nhập khẩu (Trường hợp nhập khẩu phân bón theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 44 Luật Trồng trọt);

g) Hợp đồng nhập khẩu, hợp đồng xuẩt khẩu hoặc hợp đồng gia công với đối tác nước ngoài (Trường hợp nhập khẩu phân bón theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 44 Luật Trồng trọt).

2. Trình tự và thẩm quyền cấp Giấy phép nhập khẩu phân bón như sau:
Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này đến cơ quan có thẩm quyền.
Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép nhập khẩu phân bón theo Mẫu số 15 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này; trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Hạn chế của việc sử dụng giấy phép nhập khẩu để nhập phân bón về Việt Nam so với quyết định công nhận lưu hành phân bón tại Việt Nam là đơn vị chỉ được nhập khẩu từ nhà sản xuất đã được cấp trong giấy phép và về đúng cảng đã được cấp phép với thời hạn 1 năm so với 5 năm như quyết định lưu hành.

Thời gian thực hiện xin giấy phép từ 20-25 ngày, quý khách có thể liên hệ chúng tôi để được báo giá và thời gian nhanh nhất cho dịch vụ cấp giấy chứng nhận nhập khẩu phân bón.

Quý khách vui lòng liên hệ:

Luật BRAVOLAW

Hotline 19006296 – 091 9791169