Dịch vụ ký bản cam kết an toàn thực phẩm cho cơ sở kinh doanh thực phẩm

cam ket an toan thuc pham

Hiện nay, căn cứ theo thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các cơ sở không thuộc diện cấp an toàn thực phẩm. Khi các doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn, sơ chế nhỏ lẻ muốn công bố đưa sản phẩm ra thị trường cần tiến hành ký cam kết an toàn thực phẩm theo quy định.

cam ket an toan thuc pham
cam ket an toan thuc pham

Nội dung bản cam kết an toàn thực phẩm doanh nghiệp cần kê khai như sau:

MẪU BẢN CAM KẾT SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM AN TOÀN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

……, ngày … tháng … năm 20…

BẢN CAM KẾT

sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn

Kính gửi: …… (tên cơ quan quản lý)

Tôi là: ………………….,

Số chứng minh thư hoặc thẻ căn cước hoặc mã số định danh công dân: ……………………

Ngày cấp: ……………………………………………….  Nơi cấp: ……………………………………………

Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh: ……………………………………………………………………………

Địa điểm sản xuất, kinh doanh: ………………………………………………………………………………

Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………… , Fax: …………………………..  E-mail ………………………….

Mặt hàng sản xuất, kinh doanh:

Nơi tiêu thụ sản phẩm:

Tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật hiện hành trong:

Trồng trọt □ Chăn nuôi □
Nuôi trồng thủy sản □ Khai thác, sản xuất muối □

Thu hái, đánh bắt, khai thác nông lâm thủy sản □

Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định □

Sơ chế nhỏ lẻ □

Kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản nhỏ lẻ, kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn □

Nếu có vi phạm, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Bản cam kết này được làm thành 02 bản có giá trị như nhau, cơ quan quản lý giữ 01 bản, cơ sở giữ 01 bản.

Xác nhận của Cơ quan tiếp nhận bản cam kết
(Ký tên, đóng dấu)
Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh
(Ký, ghi rõ họ tên)

Sau khi nộp bản cam kết an toàn thực phẩm tại cơ quan quản lý nhà nước sau 3 năm kể từ ngày ký doanh nghiệp phải nộp lại bản mới theo quy định.

Các đơn vị đã nộp bản cam kết nếu vi phạm về an toàn thực phẩm tùy theo mức độ và số lần vi phạm sẽ có mức xử lý khác nhau, từ nhắc nhở đến xử lý theo pháp luật ( phạt hành chính và thu hồi tiêu hủy sản phẩm)

Quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ soạn hồ sơ, nộp và nhận kết quả cam kết an toàn thực phẩm, tự công bố sản phẩm nhập khẩu, sản xuất trong nước vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN BRAVOLAW

HOTLINE 19006296 – 0936 690 123