Dịch vụ chứng nhận hợp quy sản phẩm dệt may, khăn bông, bảo hộ

Dịch vụ chứng nhận hợp quy sản phẩm dệt may, khăn bông, bảo hộ

  1. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỢP QUY SẢN PHẨM DỆT MAY

Kể từ ngày 01/05/2017 các sản phẩm dệt may, khăn lông phải được chứng nhận và công bố phù hợp quy chuẩn QCVN 01:2017/BCT về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may trước khi đưa ra thị trường Việt Nam. Việc công bố chất lượng sản phẩm dệt may, khăn lông nhằm bảo vệ quyền lợi, sức khỏe của người tiêu dùng và giúp nâng cao khả năng cạnh tranh cho các Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sản phẩm dệt may.

Sản phẩm dệt may có 3 nhóm

– Nhóm 1: Sản phẩm dệt may cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi; hoặc có chiều dài ≤100 cm đối với bộ liền.

– Nhóm 2: Sản phẩm dệt may tiếp xúc trực tiếp với da: là sản phẩm khi sử dụng có bề mặt sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với da của người sử dụng.

– Nhóm 3: Sản phẩm dệt may không tiếp xúc trực tiếp với da: là sản phẩm khi sử dụng có bề mặt sản phẩm không tiếp xúc trực tiếp với da của người sử dụng.

Dịch vụ chứng nhận hợp quy sản phẩm dệt may, khăn bông, bảo hộ
Dịch vụ chứng nhận hợp quy sản phẩm dệt may, khăn bông, bảo hộ

Hình thức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy

– Tự công bố hợp quy

+ Với hình thức công bố hợp quy này, tổ chức cá nhân (bên thứ nhất) tự công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của mình.

+ Để tự công bố hợp quy có thể dựa vào phương thức: Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa.

– Công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận

Là hình công bố hợp quy mà tổ chức, cá nhân (bên thứ nhất) công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hoặc giám định của tổ chức chứng nhận/ giám định được chỉ định (bên thứ ba).

Việc công bố này có thể được thực hiện dựa vào hai phương thức:

+ Phương thức 5: Thử nghiệm mẫu, đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất;

+ Phương thức 7: Thử nghiệm và đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa.


  1. HỒ SƠ CHỨNG NHẬN HỢP QUY SẢN PHẨM DỆT MAY

– Tự công bố hợp quy hồ sơ gồm:

+ Bản công bố hợp quy

+ Báo cáo tự đánh giá

– Công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận

+ Bản công bố hợp quy;

+ Bản sao y bản chính Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật này kèm theo mẫu dấu hợp quy do tổ chức chứng nhận/ giám định đã được chỉ định cấp cho tổ chức, cá nhân.

  1.     KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: giấy tiếp nhận công bố hợp quy của Sở Công Thương
  2.     THỜI GIAN THỰC HIỆN: 10 ngày làm việc bao gồm thử nghiệm sản phẩm, đánh giá nhà xưởng và cấp chứng nhận.
  3.     DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN HỢP QUY SẢN PHẨM
  • Chi phí chứng nhận hợp quy sản phẩm dệt may và chi phí kiểm nghiệm sản phẩm tối ưu, phù hợp với đặc thù lĩnh vực sản xuất kinh doanh.
  • Hỗ trợ thủ tục, hồ sơ công bố hợp quy
  • Hỗ trợ xây dựng Quy trình/Kế hoạch kiểm soát chất lượng sản phẩm
  • Hỗ trợ công bố lưu hành sản phẩm
  • Thời gian cấp chứng nhận hợp quy nhanh nhất, giảm thiểu thời gian chậm trễ trong các công đoạn của hoạt động chứng nhận.

Chất lượng sản phẩm dệt may đang được người tiêu dùng và nhà nước quan tâm bởi yêu cầu sống ngày càng cao. Chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy theo QCVN 01:2017/BCT cho sản phẩm dệt may là việc bắt buộc phải thực hiện. Bravolaw cung cấp dịch vụ chứng nhận và công bố hợp quy cho sản phẩm dệt may trọn gói.

Doanh nghiệp liên hệ Hotline 19006296 để được tư vấn cụ thể.