Dịch vụ hợp chuẩn găng tay cao su y tế, kháng khuẩn TCVN 6344:2007 ( ISO 10282:2002)

Dịch vụ hợp chuẩn găng tay cao su y tế, kháng khuẩn TCVN 6344:2007 ( ISO 10282:2002)

Công bố, chứng nhận găng tay cao su y tế, kháng khuẩn phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam giúp nâng cao giá trị sản phẩm, thuận tiện lưu hành trên thị trường. Đáp ứng quy định pháp lý và tạo lợi thế, lòng tin trong ký kết hợp đồng cung cấp vật tư trong bệnh viện, cơ sở y tế.

BRAVOLAW CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN GĂNG TAY Y TẾ, KHÁNG KHUẨN

  • Chi phí chứng nhận trang thiết bị, vật tư y tế và chi phí kiểm nghiệm sản phẩm tối ưu, phù hợp với đặc thù lĩnh vực sản xuất kinh doanh.
  • Hỗ trợ thủ tục, hồ sơ công bố hợp chuẩn găng tay y tế, kháng khuẩn
  • Hỗ trợ xây dựng Quy trình/Kế hoạch kiểm soát chất lượng sản phẩm
  • Hỗ trợ công bố lưu hành sản phẩm
  • Thời gian cấp chứng nhận hợp chuẩn nhanh nhất, giảm thiểu thời gian chậm trễ trong các công đoạn của hoạt động chứng nhận.

Các sản phẩm y tế nói chung và găng tay y tế nói riêng hiện đang được quan tâm về chất lượng, yêu cầu pháp lý cũng có quy định cụ thể, khó khăn hơn. Găng tay y tế đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6344:2007 giúp Doanh nghiệp tạo dựng lòng tin với người tiêu dùng, khách hàng, bệnh viện và đáp ứng yêu cầu pháp lý về chất lượng của găng tay y tế. Bravolaw cung cấp dịch vụ hợp chuẩn găng tay y tế, kháng khuẩn, Doanh nghiệp liên hệ Hotline 19006296 để được tư vấn cụ thể.

Dịch vụ hợp chuẩn găng tay cao su y tế, kháng khuẩn TCVN 6344:2007 ( ISO 10282:2002)
Dịch vụ hợp chuẩn găng tay cao su y tế, kháng khuẩn TCVN 6344:2007 ( ISO 10282:2002)

Chứng nhận hợp chuẩn găng tay cao su y tế, kháng khuẩn là gì?

Chứng nhận hợp chuẩn găng tay y tế, kháng khuẩn là việc đánh giá, chứng nhận găng tay y tế được tổ chức chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6344:2007

Các bước chứng nhận hợp chuẩn

– Bước 1: Đánh giá sự phù hợp của đối tượng kinh doanh với tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng. Doanh nghiệp có thể tự đánh giá, hoặc thông qua tổ chức chứng nhận được chỉ định để tiến hành thực hiện.

– Bước 2: Chuẩn bị bộ hồ sơ đăng ký chứng nhận hợp chuẩn tới tổ chức chứng nhận

– Bước 3: Sau khi tiến hành đánh giá, kiểm nghiệm và thẩm xét hồ sơ thì tổ chức chứng nhận sẽ cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn

– Bước 4: Nộp hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn tại cơ quan chuyên ngành do Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định.

– Bước 5: Cơ quan chuyên ngành ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn.

Hồ sơ hợp chuẩn găng tay cao su y tế

– Bản công bố hợp chuẩn

– Bản sao Giấy đăng ký Doanh nghiệp

– Bản sao y bản chính tiêu chuẩn sử dụng làm căn cứ để công bố;

– Trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn chưa được tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý (ISO 9001, ISO 22000, HACCP…), thì hồ sơ công bố hợp của tổ chức, cá nhân phải có quy trình sản xuất kèm theo kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng, và kế hoạch giám sát hệ thống quản lý;

– Trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn được tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý (ISO 9001, ISO 22000, HACCP…), thì hồ sơ công bố hợp của tổ chức, cá nhân phải có bản sao y bản chính Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý còn hiệu lực;

– Báo cáo đánh giá hợp chuẩn kèm theo bản sao y bản chính Phiếu kết quả thử nghiệm mẫu trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ công bố hợp chuẩn của tổ chức thử nghiệm đã đăng ký.

Thời gian thực hiện Dịch vụ hợp chuẩn găng tay cao su y tế, kháng khuẩn TCVN 6344:2007 ( ISO 10282:2002) do BRAVOLAW thực hiện chỉ 7-10 ngày, thử nghiệm và chứng nhận cho sản phẩm.

Quý khách có nhu cầu cần thực hiện tư vấn chứng nhận hợp chuẩn vui lòng liên hệ:

LUẬT BRAVOLAW

HOTLINE: 19006296