Dịch vụ hợp chuẩn cửa nhựa lõi thép, cửa sổ theo TCVN 7451 : 2004

Dịch vụ hợp chuẩn cửa nhựa lõi thép, cửa sổ theo TCVN 7451 : 2004

Các doanh nghiệp sản xuất hoặc kinh doanh cửa nhựa lõi thép, cửa sổ có thể chứng minh chất lượng sản phẩm bằng cách đăng ký chứng nhận, công bố hợp chuẩn theo TCVN 7451:2004.

Tiêu chuẩn TCVN 7451 qui định các chỉ tiêu chất lượng đối với cửa nhựa lõi thép, cửa sổ do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC160/SC2 Cửa sổ và cửa đi biên soạn. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Dịch vụ hợp chuẩn cửa nhựa lõi thép, cửa sổ theo TCVN 7451 : 2004
Dịch vụ hợp chuẩn cửa nhựa lõi thép, cửa sổ theo TCVN 7451 : 2004

Yêu cầu chỉ tiêu chất lượng đối với cửa nhựa lõi thép, cửa sổ

Theo TCVN 7541:2004, nếu quan sát bằng mắt thường đòi hỏi bộ cửa sổ và cửa đi hoàn chỉnh phải đảm bảo có tính thẩm mỹ cao. Thanh profile phải nhẵn, bóng, không có vết rỗ, bẩn. Màu sắc phải đồng đều và phù hợp với mẫu chuẩn khi quan sát bằng mắt thường. Các mối hàn sau khi làm sạch phải đều nhau và không biến màu.

Tên chỉ tiêu Mức
1. Độ bền góc hàn thanh profile, tính bằng MPa, không nhỏ hơn 25
2. Độ bền áp lực gió ứng với áp lực gió thiết kế theo TCVN 2737-1995 Cửa không bị hư hỏng ở khung, đố, phụ kiện kim khí sau khi ngừng gây áp lực.

Biến dạng chấp nhận được phải nhỏ hơn 1/175 so với chiều rộng (cao) cửa

3. Độ kín nước – Không có nước xâm nhập vào mặt trong của cửa khi thử ở áp lực 200 Pa
4. Độ lọt khí

Lưu lượng khí lọt qua khe cửa khi thử với áp lực gió 300 Pa,

 
− tính theo tổng diện tích kính,m3/h.m2, không lớn hơn 9,0
− tính theo chiều dài liên kết mở, m3/h.m, không lớn hơn 2,25
5. Độ giảm âm trong không khí, tính bằng dB, không nhỏ hơn  
− đối với cửa một lớp kính 25
− đối với cửa hộp kính 35

Bảng 3 trong TCVN 7541:2004 − Yêu cầu kỹ thuật của cửa

Lợi ích của việc hợp chuẩn cửa nhựa lõi thép, cửa sổ theo TCVN 7451:2004

– Giảm thiểu các chi phí và rủi ro liên quan nhờ áp dụng theo tiêu chuẩn kỹ thuật

– Kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm

– Tăng uy tín cho sản phẩm và Doanh nghiệp đối với người tiêu dùng

– Giảm chi phí kiểm tra, thử nghiệm sản phẩm nhiều lần

– Giúp sản phẩm đáp ứng yêu cầu pháp lý khi đưa ra thị trường trong nước hoặc ngoài nước

– Tăng lợi thế cạnh tranh, mở rộng thị phần.

Dịch vụ hợp chuẩn cửa nhựa lõi thép, cửa sổ theo TCVN 7451:2004

Bước 1: Tư vấn chứng nhận

Khách hàng có nhu cầu chứng nhận hợp chuẩn cửa nhựa lõi thép, cửa sổ theo TCVN 7451:2004 sẽ được Bravolaw tư vấn hồ sơ, thủ tục và quy định pháp lý.

Bước 2: Ký hợp đồng và lên chỉ tiêu kiểm nghiệm

Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Bravolaw tiến hành lên chỉ tiêu kiểm nghiệm phù hợp quy định của TCVN 7451:2004 áp dụng cho chứng nhận hợp chuẩn và công bố hợp chuẩn

Bước 3: Kiểm nghiệm sản phẩm

Bravolaw sẽ đem mẫu sản phẩm Doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh kiểm nghiệm tại phòng kiểm nghiệm theo các chỉ tiêu đã đề ra.

Bước 4: Đánh giá kết quả kiểm nghiệm

Sau khi chuyên gia đánh giá về và doanh nghiệp gửi báo cáo khắc phục (nếu có), Phòng thử nghiệm trả kết quả thử nghiệm thì Bravolaw sẽ thẩm xét lại hồ sơ.

Bước 5: Cấp chứng nhận và công bố hợp chuẩn

Sau khi hồ sơ đạt yêu cầu, Bravolaw sẽ bàn giao chứng nhận và công bố hợp chuẩn tại Bộ Y tế.

Bước 6: Đánh giá chứng nhận lại

Sau 03 năm, hiệu lực chứng nhận hợp chuẩn theo TCVN 7451:2004 sẽ hết hạn, doanh nghiệp sẽ phải chuẩn bị để tổ chức chứng nhận đánh giá chứng nhận lại, và tiếp tục cấp chứng chỉ có hiệu lực 03 năm tiếp theo.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN BRAVOLAW

Hotline: 19006296

Email: [email protected]

Dịch vụ chứng nhận ISO 9001-2015 cho công ty