Dịch vụ chứng nhận ISO 22000, HACCP cho cơ sở kinh doanh thủy hải sản

Dịch vụ chứng nhận ISO 22000, HACCP cho cơ sở kinh doanh thủy hải sản

Quy định pháp lý nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thủy hải sản hiện nay rất khắt khe và luôn được thanh tra giám sát. Để đáp ứng quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, cơ sở kinh doanh thủy hải sản cần được chứng nhận ISO 22000 hoặc HACCP, khi có được một trong hai chứng nhận này thì cơ sở không cần phải xin giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm. Giấy chứng nhận ISO 22000 hoặc HACCP thay thế cho giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về An toàn thực phẩm theo điều 12 nghị định 15/2018 về một số điều Luật An toàn thực thực.

ISO 22000 và HACCP là hai tiêu chuẩn và hai chứng chỉ độc lập. ISO 22000 là hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Nếu ISO 22000 là hệ thống chung để đảm bảo an toàn thực phẩm thì HACCP đi sâu vào phân tích, xác định và tổ chức kiểm soát các mối nguy trọng yếu trong quá trình sản xuất và chế biến thực phẩm.

Dịch vụ chứng nhận ISO 22000, HACCP cho cơ sở kinh doanh thủy hải sản
Dịch vụ chứng nhận ISO 22000, HACCP cho cơ sở kinh doanh thủy hải sản
  1. Điều kiện áp dụng ISO 22000 và HACCP

Lãnh đạo của Doanh nghiệp doanh nghiệp

Lãnh đạo Doanh nghiệp là nòng cốt để đảm bảo đơn vị của mình thực hiện đúng quy trình, quy định, điều kiện và là người có thể kiểm soát và thúc đẩy quá trình làm việc của các bộ phận. Lãnh đạo Doanh nghiệp phải:

– Quyết tâm cao và chỉ đạo chặt chẽ quá trình triển khai và áp dụng tiêu chuẩn

– Có những hiểu biết nhất định về các nội dung cơ bản có trong tiêu chuẩn

– Xác định mục tiêu, chính sách và nội dung thực hiện

– Phân bổ, bố trí nguồn nhân lực trong ban lãnh đạo thực hiện chương trình

– Cung cấp đầy đủ nguồn lực cần thiết đáp ứng tiêu chuẩn ISO 22000, HACCP

Sự tham gia của tất cả các thành viên doanh nghiệp

Đây là điều kiện quyết định đến sự thành bại của tiêu chuẩn. Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, HACCP chỉ thành công khi có sự hợp nhất, thống nhất của tất cả các thành viên của tổ chức.

– Hiểu được vai trò, ý nghĩa cũng như mục tiêu cuối cùng của quản lý chất lượng an toàn thực phẩm

– Trách nhiệm với công việc được giao trong hệ thống, đảm bảo thực hiện đúng, đủ và đạt yêu cầu

– Chấp hành đúng những quy định về công việc cụ thể.

Trang thiết bị, nhà xưởng

Ngoài yếu tố nhân lực được đáp ứng, doanh nghiệp cần chú trọng về các trang thiết bị. Thường xuyên cập nhật những trang thiết bị hiện đại, đảm bảo an toàn khi sản xuất:

– Hạn chế tối đa các mối nguy đã được nhận diện

– Đáp ứng các yêu cầu của ngành nói riêng và của nhà nước nói chung

  1. Lợi ích khi chứng nhận ISO 22000 và HACCP

– Đáp ứng được yêu cầu của pháp luật về an toàn thực phẩm, giảm thiểu bị thanh tra kiểm tra, giám sát.

– Không cần phải xin giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm

– Tạo ra được sản phẩm an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng

– Giảm thiểu chi phí và chất thải

– Đảm bảo khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong và ngoài nước ngành công nghiệp thực phẩm.

– Kết hợp và thống nhất các yêu cầu của tiêu chuẩn hệ thống chất lượng / môi trường / an toàn thực phẩm một cách hiệu quả

– Cải thiện và phòng ngừa an toàn thực phẩm. Hệ thống quản lý vệ sinh hiệu quả.

– Nâng cao uy tín và lòng tin cho khách hàng và đối tác.

  1. Dịch vụ chứng nhận ISO 22000 và HACCP về an toàn thực phẩm cho kinh doanh thủy sản

– Khảo sát cơ sở sản xuất

Nhân viên của Bravolaw sẽ tham quan và tư vấn các điều kiện để đáp ứng yêu cầu chứng nhận ISO 22000 và HACCP. Khắc phục những điểm hạn chế về an toàn thực phẩm mà cơ sở đang mắc phải.

– Xây dựng hệ thống tài liệu phù hợp

– Ban hành và áp dụng thử ISO 22000, HACCP

– Chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ.

– Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền

– Theo dõi và thông báo đến khách hàng tình trạng của hồ sơ cho đến khi hoàn tất hồ sơ và cấp giấy chứng nhận ISO 22000 và HACCP

  1. Kết quả đạt được: Giấy chứng nhận ISO 22000 và HACCP
  2. Thời gian thực hiện: 7-10 ngày khi xây dựng quy trình đáp ứng ISO 22000, HACCP

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN BRAVOLAW

Hotline: 19006296

Tư vấn: 091 9791169

Email: [email protected]