Hồ sơ thủ tục tự công bố sản phẩm thực phẩm sản xuất trong nước

Hồ sơ thủ tục tự công bố sản phẩm thực phẩm sản xuất trong nước

Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm sản xuất trong nước có quyền tự công bố sản phẩm thực phẩm của mình. Tuy nhiên thủ tục công bố phải được thực hiện theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

Các loại thực phẩm sản xuất trong nước phải làm thủ tục tự công bố

Theo quy định tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và thi một số điều của Luật an toàn vệ sinh thực phẩm thì tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh phải tự công bố các sản phẩm sau đây:

– Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn;

– Phụ gia thực phẩm;

– Chất hỗ trợ chế biến thực phẩm;

– Dụng cụ chứa, đựng thực phẩm;

– Vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Hồ sơ thủ tục tự công bố sản phẩm thực phẩm sản xuất trong nước
Hồ sơ thủ tục tự công bố sản phẩm thực phẩm sản xuất trong nước

Trình tự tự công bố sản phẩm thực phẩm sản xuất trong nước

Bước 1: Tự công bố sản phẩm

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm tự công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của mình hoặc niêm yết công khai tại trụ sở sản xuất kinh doanh.

Bước 2: Nộp hồ sơ tự công bố sản phẩm tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm nộp hồ sơ tự công bố sản phẩm đến Cục an toàn thực phẩm – Bộ Y tế.

Hồ sơ tự công bố thực phẩm bao gồm:

– Bản tự công bố sản phẩm

– Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025.

– Bảng thông tin chi tiết sản phẩm

– Mẫu nhãn sản phẩm

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc Hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm ISO 22000, HACCP tương đương thay thế.

Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận bản tự công bố của tổ chức, cá nhân để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận.

Tổ chức, cá nhân kiểm tra thông tin công bố được đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận và tiến hành sản xuất kinh doanh và chịu trách nhiệm về tính an toàn của sản phẩm đã công bố.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ tự công bố thực phẩm:

-Đối với sản phẩm nông nghiệp tại Sở Nông Nghiệp, các sản phẩm bánh tại Sở Công Thương…

Một số lưu ý.

– Hồ sơ, tài liệu phải được thể hiện bằng tiếng Việt, nếu tài liệu có tiếng nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt và công chứng tại phòng công chứng nhà nước.

– Ngay sau khi tự công bố sản phẩm, tổ chức, cá nhân được quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về độ an toàn của sản phẩm đó;

– Trường hợp sản phẩm có sự thay đổi về tên sản phẩm, xuất xứ, thành phần cấu tạo thì tổ chức, cá nhân phải tự công bố lại sản phẩm. Các trường hợp có sự thay đổi khác, tổ chức, cá nhân thông báo bằng văn bản về nội dung thay đổi đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và được sản xuất, kinh doanh sản phẩm ngay sau khi gửi thông báo.

Quý khách có nhu cầu cần tìm hiểu về hồ sơ, thủ tục và sử dụng dịch vụ tự công bố thực phẩm thường sản xuất trong nước vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN BRAVOLAW

Hotline: 19006296

Email: [email protected]