Hồ sơ thủ tục tự công bố sản phẩm thực phẩm nhập khẩu

Hồ sơ thủ tục tự công bố sản phẩm thực phẩm nhập khẩu

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm nhập khẩu đối với: sản phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ chứa, đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu; Sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của tổ chức, cá nhân không tiêu thụ tại thị trường trong nước được miễn thủ tục tự công bố sản phẩm.

Hồ sơ thủ tục tự công bố sản phẩm thực phẩm nhập khẩu
Hồ sơ thủ tục tự công bố sản phẩm thực phẩm nhập khẩu

Trình tự tự công bố thực phẩm nhập khẩu

Bước 1: Tự công bố thực phẩm nhập khẩu

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm tự công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của mình hoặc niêm yết công khai tại trụ sở sản xuất kinh doanh.

Bước 2: Nộp hồ sơ tự công bố thực phẩm nhập khẩu tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm nộp hồ sơ tự công bố sản phẩm đến Cục an toàn thực phẩm – Bộ Y tế.

Hồ sơ công bố thực phẩm nhập khẩu bao gồm:

– Bản tự công bố sản phẩm

– Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025.

– Bảng thông tin chi tiết sản phẩm

– Mẫu nhãn sản phẩm

Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận bản tự công bố của tổ chức, cá nhân để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận.

Tổ chức, cá nhân kiểm tra thông tin công bố được đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận và tiến hành sản xuất kinh doanh và chịu trách nhiệm về tính an toàn của sản phẩm đã công bố.

Một số lưu ý khi công bố thực phẩm nhập khẩu.

– Hồ sơ, tài liệu phải được thể hiện bằng tiếng Việt, nếu tài liệu có tiếng nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt và công chứng tại phòng công chứng nhà nước.

– Ngay sau khi tự công bố sản phẩm, tổ chức, cá nhân được quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về độ an toàn của sản phẩm đó;

– Trường hợp sản phẩm có sự thay đổi về tên sản phẩm, xuất xứ, thành phần cấu tạo thì tổ chức, cá nhân phải tự công bố lại sản phẩm. Các trường hợp có sự thay đổi khác, tổ chức, cá nhân thông báo bằng văn bản về nội dung thay đổi đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và được sản xuất, kinh doanh sản phẩm ngay sau khi gửi thông báo.

Quý khách doanh nghiệp có nhu cầu cần tư vấn thêm về hồ sơ thủ tục công bố thực phẩm nhập khẩu vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN BRAVOLAW

Hotline: 19006296

Email: [email protected]