Home / Sở Hữu Trí Tuệ / Đăng Ký Bảo Hộ Bản Quyền Thương Hiệu

Đăng Ký Bảo Hộ Bản Quyền Thương Hiệu

Đăng ký bảo hộ bản quyền, đăng ký bảo hộ thương hiệu

DV tư vấn thủ tục mua bán thương hiệu

Dịch vụ mua bán thương hiệu

Việt Nam chính thức mở cửa thị trường bán lẻ từ ngày 1/1/2009. Bên cạnh sự có mặt của một số tập đoàn bán lẻ nước ngoài, các công ty về nhượng quyền thương hiệu cũng bắt đầu xâm nhập. Tuy nhiên, các hợp đồng fanchise tại Việt Nam còn khiêm tốn trong khi thị trường được đánh giá là …

Read More »

Đăng Ký Bảo Hộ Bản Quyền Thương Hiệu

Bảo hộ bản quyền thương hiệu

Trong quá trình hội nhập hiện nay, vấn đề bảo hộ bản quyền thương hiệu là một vấn đề đã, đang thu hút được sự quan tâm lớn của các doanh nghiệp, nhằm bảo vệ tài sản trí tuệ của mình tránh vị mất cắp hoặc giả mạo thương hiệu. Đăng ký bảo hộ bản quyền thương hiệu là dịch …

Read More »