Home / Tag Archives: don xin giay phep kinh doanh ruou

Tag Archives: don xin giay phep kinh doanh ruou

Thủ tục xin cấp giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Căn cứ theo nghị định 105/2017/NĐ – CP về kinh doanh rượu quy  định kinh doanh rượu thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên tổ chức, cá nhân san xuất rượu thủ công, rượu công nghệ nhằm mục đích kinh doanh, phân phối hay bán buôn, bán lẻ rượu, và bán rượu tiêu dùng tại chỗ cũng phải …

Read More »

Mẫu đơn xin giấy phép kinh doanh rượu

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN BUÔN (HOẶC ĐẠI LÝ BÁN BUÔN) RƯỢU   TÊN DOANH NGHIỆP   Số:        / CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     …………., ngày…… tháng……. năm…………     ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN BUÔN (HOẶC ĐẠI …

Read More »