Home / Tag Archives: tang von dieu le

Tag Archives: tang von dieu le

Thủ tục tăng vốn điều lệ Công Ty

Giảm vốn điều lệ công ty

Trong kinh doanh bạn luôn phải vận động và thay đổi để đáp ứng nhu cầu của thị trường do đó việc tăng vốn điều lệ là nhu cầu tất yếu để phục vụ cho các chiến lược tăng vốn điều lệ của Công ty. Bravolaw xin tư vấn Thủ tục tăng vốn điều lệ như sau: Căn cứ pháp …

Read More »

Thay đổi vốn điều lệ công ty

Thay đổi vốn điều lệ

Doanh nghiệp có thể thay đổi vốn điều lệ. Công ty TNHH, Công ty Cổ Phần, Liên Doanh…khi tăng hay giảm vốn điều lệ doanh nghiệp phải ghi rõ số vốn tăng thêm, Cơ cấu lại phần vốn góp của các thành viên trong công ty sau khi tăng, giảm.Khi tiến hành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, …

Read More »