Home / Luật Doanh Nghiệp / Thủ tục tăng vốn điều lệ Công Ty

Thủ tục tăng vốn điều lệ Công Ty

Trong kinh doanh bạn luôn phải vận động và thay đổi để đáp ứng nhu cầu của thị trường do đó việc tăng vốn điều lệ là nhu cầu tất yếu để phục vụ cho các chiến lược tăng vốn điều lệ của Công ty.

Tư vấn Tăng vốn điều lệ công ty TNHH, Công Ty Cổ Phần, Công Ty liên doanh…. Hotline: 093 669 0123 miễn phí
Giảm vốn điều lệ công ty
Giảm vốn điều lệ công ty

Bravolaw xin tư vấn Thủ tục tăng vốn điều lệ như sau:

Căn cứ pháp lý khi Tăng vốn điều lệ:

Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạh và Đầu tư

Quy trình tăng vốn điều lệ công ty:

  • Tổ chức nộp hồ sơ, lệ phí tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả – Sở Kế hoạch và Đầu tư;
  • Phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, hoàn thiện Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
  • Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Hồ sơ xin tăng vốn điều lệ:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;
  • Quyết định của chủ sở hữu về việc tăng vốn điều lệ;
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty

Check Also

XIN GIẤY PHÉP VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

Đối tượng nào phải có giấy phép vệ sinh An toàn thực phẩm?

Những quy định về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đã hết sức …