Thay đổi vốn điều lệ công ty

Thay đổi vốn điều lệ

Doanh nghiệp có thể thay đổi vốn điều lệ. Công ty TNHH, Công ty Cổ Phần, Liên Doanh…khi tăng hay giảm vốn điều lệ doanh nghiệp phải ghi rõ số vốn tăng thêm, Cơ cấu lại phần vốn góp của các thành viên trong công ty sau khi tăng, giảm.Khi tiến hành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, doanh nghiêp kê khai cụ thể các thông tin về vốn của các thành viên trong công ty sau khi điều chỉnh lại vốn điều lệ công ty.

Giảm vốn điều lệ công ty
Giảm vốn điều lệ công ty

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ ở đâu?

Trường hợp công ty thay đổi vốn điều lệ thì theo quy định tại Điều 40, Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp công ty bạn gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký.

Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ:

Thông báo thay đổi vốn điều lệ
Quyết định về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty
Biên bản họp về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty
Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới tiếp nhận vào công ty ( nếu có tiếp nhận thành viên mới).
Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ ( đối với trường hợp giảm vốn điều lệ)
Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của  thành viên mới góp vốn vào công ty theo quy định như sau:
– Đối với công dân Việt Nam ở trong nước: Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực
– Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài: Bản sao hợp lệ hộ chiếu, các giấy tờ xác nhận nguồn gốc Việt Nam theo quy định.
– Đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam: Bản sao hợp lệ hộ chiếu, Thẻ thường trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.
Xuất trình bản chính và nộp bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.