Tư vấn về điều kiện kinh doanh rượu theo nghị định số 105/2017/NĐ-CP

Hoạt động sản xuất kinh doanh rượu ở nước ta trong những năm gần đây tăng cao và được Chính phủ điều chỉnh thông qua nghị định 105/2017/NĐ-CP ban hành ngày 14 tháng 09 năm 2017 về kinh doanh rượu. Nghị định 105/2017/NĐ-CP ra đời thay thế và xóa bỏ hiệu lực của nghị định 94/2012/NĐ-CP về sản xuất, kinh doanh rượu
Nghị định 94/2012/NĐ-CP cho rằng hoạt động sản xuất và kinh doanh rượu là hai hoạt động khác nhau, ở quy định mới Chính phủ quy định hoạt động kinh doanh rượu là hoạt động kinh doanh bao gồm: Hoạt động sản xuất, nhập khẩu, phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu; hoạt động bán rượu tiêu dùng tại chỗ. Nghị định 105/2017/NĐ-CP ra đời thay thế cho nghị định 94/2012/NĐ-CP nhưng hoạt động xuất khẩu rượu thuộc phạm vi điều chỉnh của nghị định 94/2012/NĐ-CP nhưng lại không thuộc phạm vi điều chỉnh của nghị định 105/2017/NĐ-CP.
Để được sản xuất, kinh doanh rượu theo quy định theo nghị định đã hết hiệu lực, nghị định 94/2012/NĐ-CP thì phải xin Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp, Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu. Theo quy định của nghị định 105/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/11/2017 thì khi thực hiện hoạt động kinh doanh rượu bao gồm: Hoạt động sản xuất, nhập khẩu, phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu; hoạt động bán rượu tiêu dùng tại chỗ thì phải xin giấy phép tương ứng.

tư van dieu kien kinh doanh san pham rươu
Tư vấn điều kiện kinh doanh rượu

Điều kiện kinh doanh rượu

Điều kiện sản xuất rượu công nghiệp

– Phải là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam
– Có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu đáp ứng quy mô dự kiến sản xuất.
– Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.
– Bảo đảm các điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định.
– Đáp ứng các quy định về ghi nhãn hàng hóa rượu.
– Có cán bộ kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất rượu.

Điều kiện để sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

– Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
– Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm và ghi nhãn hàng hóa rượu theo quy định.

Điều kiện phân phối rượu

– Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
– Có quyền sử dụng hợp pháp kho hàng hoặc hệ thống kho hàng với tổng diện tích sàn sử dụng từ 150m2 trở lên.
– Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.
– Có hệ thống phân phối rượu trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên; tại địa bàn mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải có ít nhất 01 thương nhân bán buôn rượu.

– Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài.
– Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.

Điều kiện bán buôn rượu

– Phải là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của phập luật Việt Nam
– Có quyền sử dụng hợp pháp kho hàng hoặc hệ thống kho hàng với tổng diện tích sàn sử dụng từ 50 m2 trở lên.
– Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.
– Có hệ thống bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi thương nhân đặt trụ sở chính với ít nhất 03 thương nhân bán lẻ rượu.
– Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu khác.

Điều kiện bán lẻ rượu

– Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
– Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.
– Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.
– Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.
– Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định. Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.

Điều kiện bán rượu tiêu dùng tại chỗ

– Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
– Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.
– Rượu tiêu dùng tại chỗ phải được cung cấp bởi thương nhân có Giấy phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ rượu.
– Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.
– Trường hợp thương nhân tự sản xuất rượu để bán tiêu dùng tại chỗ thì phải có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp hoặc Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.
Công ty tư vấn Bravolaw tự hào là công ty tư vấn luật có hơn 5 năm hoạt động tư vấn và thực hiện các công việc pháp lý liên quan đến thành lập Doanh nghiệp, Sở hữu trí tuệ, xin Giấy phép thực hiện để thực hiện hoạt động kinh doanh, công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, xin Giấy phép kinh doanh rượu,.. Để được tư vấn miễn phí xin liên hệ với chúng tôi qua số hotline 19006296.