Home / VB Pháp Luật / Mẫu đăng ký công bố

Mẫu đăng ký công bố

Mẫu đơn đăng ký công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm

Mẫu bản công bố hợp quy

văn bản luật

Mẫu: Bản đăng ký công bố hợp quy   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY Số …………. Tên tổ chức, cá nhân:……..  ………………………………………………………………….. Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………… Điện thoại:………………………………..Fax:…………………………………………………. E-mail……………………………………………………………………………………………….. Công bố: Sản phẩm, hàng hoá, quá trình, dịch vụ, môi trường (tên gọi, kiểu, …

Read More »

Mẫu phiếu Công bố mỹ phẩm

PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM TEMPLATE FOR NOTIFICATION OF COSMETIC PRODUCT   (Đánh dấu vào ô thích hợp (Tick where applicable)   THÔNG TIN SẢN PHẨM  PARTICULARS OF PRODUCT   1. Tên nhãn hàng và tên Sản phẩm (Name of brand & product):   1.1. Nhãn hàng (Brand)                     …

Read More »

Mẫu đơn công bố tiêu chuẩn sản phẩm

Mẫu 1 (Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2005/QĐ-BYT ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế) BẢN CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM Số:……………………………… Thương nhân: …………………………………………………………………………………………… Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………… Điện thoại: …………………………………………………………………………………………………. Fax: ………………………………………………………………………………………………………….. E-mail: ………………………………………………………………………………………………………. CÔNG BỐ Tiêu chuẩn cơ sở số: Áp dụng cho sản phẩm:                                      Xuất xứ (nhà sản …

Read More »