Xin giấy phép quảng cáo truyền hình

Giấy phép quảng cáo truyền hình

Sự phát triển của dịch vụ truyền hình trên cả hai phạm vi chất lượng và số lượng trong những năm gần đây dẫn đến quảng cáo trên truyền hình là phương tiện hữu hiệu nhất để quảng bá sản phẩm đến với người tiêu dùng. Nhưng thủ tục xin giấy phép quảng cáo truyền hình như thế nào, hồ sơ xin giấy phép gồm những gì thì không phải doanh nghiệp nào cũng nắm được. Dịch vụ xin giấy phép quảng cáo trên truyền hình tại Bravolaw sinh ra để giải đáp những thắc mắc đó.

Giấy phép quảng cáo truyền hình
Giấy phép quảng cáo truyền hình

Căn cứ pháp lý Xin giấy phép quảng cáo truyền hình:

Luật số 16/2012/QH13 của Quốc hội : LUẬT QUẢNG CÁO, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. (Pháp lệnh quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH10 ngày 16 tháng 11 năm 2001 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành).

Hồ sơ xin giấy phép quảng cáo truyền hình:

Hồ sơ xin quảng cáo thực phẩm gồm:

– Bản sao giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo (cho các sản phẩm) trước đây
– Giấy công bố vệ sinh an toàn thực phẩm của sản phẩm (02 bản sao)
– Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn TP của nhà máy (02 bản sao)
– Giấy Đăng ký kinh doanh (02 bản sao)
– Kịch bản của thước phim quảng cáo (02 bản sao) (đóng dấu treo công ty)
– 02 Đĩa CD (chèn tên, địa chỉ công ty xin giấy phép quảng cáo)

Hồ sơ xin quảng cáo dược phẩm (thuốc) gồm:

– Giấy Đăng ký kinh doanh bản sao công chứng;
– Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam;
– Kịch bản của thước phim quảng cáo (02 bản sao) (đóng dấu treo công ty)
– 02 Đĩa CD (chèn tên, địa chỉ công ty xin giấy phép quảng cáo)

Hồ sơ quảng cáo mỹ phẩm:

– Giấy Đăng ký kinh doanh bản sao công chứng;
– Giấy chứng nhận đăng ký lưu mỹ phẩm tại Việt Nam;
– Kịch bản của thước phim quảng cáo (02 bản sao) (đóng dấu treo công ty)
– 02 Đĩa CD (chèn tên, địa chỉ công ty xin giấy phép quảng cáo)