Xin giấy phép quảng cáo thực phẩm

Giấy phép quảng cáo thực phẩm

Dịch vụ xin giấy phép quảng cáo thực phẩm tại Bravolaw hỗ trợ quý khách làm thủ tục quảng cáo thực phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng có sức lan tỏa lớn nhất hiện nay: báo hình, báo viết, báo điện tử, pano, áp phích….. thủ tục nhanh gọn, chi phí hợp lý, phục vụ nhiệt tình chính là phương châm làm việc của chúng tôi.

Giấy phép quảng cáo thực phẩm
Giấy phép quảng cáo thực phẩm

Dịch vụ xin giấy phép quảng cáo thực phẩm của Bravolaw hỗ trợ Quý khách hàng:

 • Soạn thảo đơn  đề nghị cấp giấy phép quảng cáo (theo mẫu);
 • Soạn thảo 6. Văn bản thoả thuận ( nếu có)
 • Soạn thảo cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật của đơn vị thực hiện giấy phép quảng cáo hoặc của đơn vị  có sản phẩm giấy phép quảng cáo trong việc sử dụng hình ảnh, danh nghĩa của tổ chức cá nhân đó, về kiểu dáng công
 • nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích, quyền tác giả và các quyền liên quan.
 • Đại diện quý khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Hồ sơ xin giấy phép quảng cáo thực phẩm:

Để xin giấy phép quảng cáo thực phẩm, Quý khách chỉ cần cung cấp các giấy tờ sau công việc còn lại là của Bravo

 • Bản sao giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo (cho các sản phẩm) trước đây
 • Giấy công bố vệ sinh an toàn thực phẩm của sản phẩm (02 bản sao)
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn TP của nhà máy (02 bản sao)
 • Giấy Đăng ký kinh doanh (02 bản sao)
 • Kịch bản của thước phim quảng cáo (02 bản sao) (đóng dấu treo công ty)
 • 2 Đĩa CD (chèn tên, địa chỉ công ty xin giấy phép quảng cáo)