Đăng ký nhãn hiệu cho văn phòng phẩm

Văn phòng phẩm là những sản phẩm không thể thiếu trong học tập cũng như trong công việc. Do đó, rất nhiều chủ thể lựa chọn sản phẩm văn phòng làm đối tượng để tiến hành sản xuất, kinh doanh. Để tạo nên uy tín cũng như thương hiệu của mình, các chủ thể kinh doanh nên quan tâm đến vấn đề đăng ký nhãn hiệu.

Bài viết mới:

Trước khi thực hiện các thủ tục để tiến hành đăng ký nhãn hiệu, Quý khách hàng cần thiết kế mẫu nhãn hiệu cho sản phẩm của mình. Mẫu nhãn hiệu được đăng ký có thể mang màu đen trắng hoặc màu sắc đặc trưng riêng. Nếu yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu màu thì phải chỉ rõ yêu cầu đó và nêu tên màu sắc thể hiện trên nhãn hiệu trong tờ khai. Tuy nhiên, theo quy chế thẩm định nhãn hiệu nếu chủ đơn đăng ký chọn màu sắc không phải là đen trắng thì chỉ được bảo hộ màu sắc đã đăng ký, còn trong trường hợp chủ đơn lựa chọn đăng ký đen trắng thì sẽ được bảo hộ ở tất cả các màu. Như vậy, phạm vi bảo hộ đen trắng rộng hơn rất nhiều so với sử dụng màu sắc khác nên Quý khách hàng cần cân nhắc lựa chọn màu sắc của nhãn hiệu đăng ký bảo hộ.

Chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu văn phòng phẩm:

Quý khách hàng cần chuẩn bị đầy đủ các tài liệu sau hoặc gửi thông tin cho công ty Luật Bravolaw soạn hồ sơ và nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ:

  • Mẫu nhãn hiệu (không nhỏ hơn 3×3 cm, không vượt quá 8×8 cm);
  • Danh mục sản phẩm, dịch vụ dự định đăng ký nhãn hiệu

Văn phòng phẩm được phân vào nhóm 16 theo bảng phân loại Nice với một số sản phẩm cụ thể như: Giấy nhắc việc, Giấy sao chụp, Bìa, Bìa tệp hồ sơ, Phong bì, Thẻ thư mục, Tập giấy viết,…

  • Tờ khai đăng ký nhãn hiệu (trường hợp khách hàng ủy quyền cho Công ty Luật Bravolaw thì tờ khai sẽ do người đại diện sở hữu công nghiêp của Luật Bravolaw ký);
  • Giấy Ủy quyền cho đại diện Công ty Luật Bravolaw nộp đơn đăng ký nhãn hiệu;
  • Chứng từ nộp lệ phí đăng ký nhãn hiệu.

Sau khi Đơn được tiếp nhận, sẽ mất từ 13-18 tháng để Cục Sở hữu xét nghiệm đơn và cấp văn bằng bảo hộ.

Hiệu lực của văn bằng bảo hộ và gia hạn hiệu lực:

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thời hạn 10 năm kể từ ngày nộp đơn (ngày nộp đơn là ngày đơn được cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp tiếp nhận hoặc là ngày nộp đơn quốc tế đối với đơn nộp theo điều ước quốc tế).

Văn bằng bảo hộ có thể được gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm. Để được gia hạn hiệu lực, trong vòng 06 tháng trước ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực, chủ sở hữu phải nộp đơn yêu cầu gia hạn cho Cục Sở hữu trí tuệ. Đơn yêu cầu gia hạn có thể nộp muộn hơn thời hạn quy định nêu trên nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày văn bằng bảo hộ hết hiệu lực và chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí gia hạn cộng với 10% lệ phí gia hạn cho mỗi tháng nộp muộn.

Về thành phần Đơn yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ gồm các tài liệu sau đây:

– Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ, làm theo mẫu 02-GHVB quy định tại Phụ lục C của Thông tư này;

– Bản gốc văn bằng bảo hộ (trường hợp yêu cầu ghi nhận việc gia hạn vào văn bằng bảo hộ);

– Giấy uỷ quyền (trường hợp nộp đơn thông qua đại diện);

– Chứng từ nộp lệ phí gia hạn, công bố quyết định gia hạn và đăng bạ quyết định gia hạn văn bằng bảo hộ theo quy định.

Doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu xin vui lòng liên hệ với Công ty Luật Bravolaw để được hướng dẫn chi tiết về khai hồ sơ, đơn đăng ký nhãn hiệu.