Dịch vụ hợp quy đèn led chiếu sáng QCVN 19:2019 BKHCN

Dịch vụ hợp quy đèn led chiếu sáng QCVN 19:2019 BKHCN

Ngày 25/09/2019, Bộ KHCN ban hành QCVN 19:2019/BKHCN quy định các yêu cầu về an toàn, tương thích điện từ và các yêu cầu về quản lý đối với các sản phẩm chiếu sáng thông dụng sử dụng công nghệ đi-ốt phát sáng – LED. Bravolaw hướng dẫn công bố hợp quy đèn LED chiếu sáng theo QCVN 19:2019 BKHCN chi tiết như sau:

Dịch vụ hợp quy đèn led chiếu sáng QCVN 19:2019 BKHCN
Dịch vụ hợp quy đèn led chiếu sáng QCVN 19:2019 BKHCN
  1. Các sản phẩm đèn Led phải chứng nhận hợp quy

Căn cứ vào Phụ lục – Danh mục các sản phẩm chiếu sáng LED phải bảo đảm các yêu cầu theo QCVN 19:2019/BKHCN thuộc Thông tư 08/2019/TT-BKHCN, các sản phẩm đèn LED sau thuộc phạm vi áp dụng của QCVN 19

a, Đèn đi-ốt phát sáng (LED) – Mã HS: 85395000, thiết bị chiếu sáng thông dụng sử dụng công nghệ LED

– Bóng đèn LED có balát lắp liền, có điện áp làm việc lớn hơn 50 V (LED bulb)

– Bóng đèn LED hai đầu được thiết kế thay thế bóng đèn huỳnh quang dạng ống thẳng (LED Tube)

– Đèn điện LED thông dụng cố định

– Đèn điện LED thông dụng di động

b, Đèn rọi  – Mã HS: 94051091 – Đèn điện LED thông dụng cố định.

c, Đèn LED loại khác – Mã HS: 94052090 – Đèn điện LED thông dụng di động.

  1. Yêu cầu kỹ thuật

Các sản phẩm LED thuộc danh mục phải công bố và chứng nhận hợp quy phải đảm bảo các yêu cầu về:

        Yêu cầu về an toàn:

+ Đèn điện LED (bao gồm đèn điện LED thông dụng cố định và đèn điện LED thông dụng di động) phải phù hợp với quy định tại TCVN 7722-1:2017.

+ Bóng đèn LED có ba-lát lắp liền dùng cho chiếu sáng thông dụng phải phù hợp với quy định tại TCVN 8782:2017

+ Bóng đèn LED hai đầu được thiết kế thay thế bóng đèn huỳnh quang ống thẳng phải phù hợp với quy định tại TCVN 11846:2017 (IEC 62776:2014) Bóng đèn LED hai đầu được thiết kế thay thế bóng đèn huỳnh quang ống thẳng. Quy định về an toàn.

        Yêu cầu về tương thích điện từ

Các sản phẩm chiếu sáng LED phải bảo đảm nhiễu điện từ (EMI) không vượt quá các giới hạn quy định trong TCVN 7186:2018 (CISPR 15:2018) Giới hạn và phương pháp đo đặc tính nhiễu tần số ra-đi-ô của thiết bị chiếu sáng và thiết bị tương tự.

        Yêu cầu về quản lý

Các sản phẩm chiếu sáng LED tại Phụ lục Quy chuẩn kỹ thuật này phải công bố hợp quy phù hợp quy định kỹ thuật tại mục 2 Quy chuẩn kỹ thuật này, gắn dấu hợp quy (dấu CR) và ghi nhãn hàng hóa trước khi lưu thông trên thị trường.

  1. Công bố hợp quy đèn Led theo quy chuẩn QCVN 19:2019

Bước 1: Thử nghiệm sản phẩm

– Doanh nghiệp chuẩn bị mẫu

– Lên chỉ tiêu kiểm nghiệm đèn LED phù hợp QCVN 19:2019/BKHCN

– Gửi mẫu và tiến hành thử nghiệm theo chỉ tiêu đã lập tại Phòng kiểm nghiệm được Bộ Y tế chỉ định hoặc Phòng kiểm nghiệm đạt chuẩn

– Nhận kết quả kiểm nghiệm.

Bước 2: Công bố sản phẩm

Doanh nghiệp nộp hồ sơ công bố hợp quy tại cơ quam có thẩm quyền

Hồ sơ công bố sản phẩm gồm:

– Bản tự công bố

– Kết quả thử nghiệm

– Mẫu nhãn sản phẩm

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN HỢP QUY ĐÈN LED CHIẾU SÁNG

BRAVOLAW CAM KẾT CHI PHÍ HỢP LÝ, TIẾT KIỆM NHẤT:

Chi phí chứng nhận hợp quy đèn LED phù hợp QCVN 19:2019/BKHCN của BRAVOLAW trọn gói luôn phù hợp theo nhu cầu của từng doanh nghiệp,với phương châm hỗ trợ tối đa và cắt giảm các chi phí phát sinh để đưa ra mức chi phí hợp lý nhất, tiết kiệm nhất theo từng quy mô và thực tế của doanh nghiệp.

THỜI GIAN CẤP CHỨNG CHỈ NHANH NHẤT

Với phương châm Chuẩn mực – Nhanh- Thân thiện và Hiệu quả; BRAVOLAW luôn đặt mục tiêu giảm thiểu thời gian chậm trễ trong các công đoạn của hoạt động chứng nhận để đảm bảo doanh nghiệp nhận được chứng chỉ nhanh nhất và tuân thủ đầy đủ theo chuẩn mực và quy trình chứng nhận.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN BRAVOLAW

Hotline: 19006296

Email: [email protected]