Home / Tag Archives: công bố hợp quy

Tag Archives: công bố hợp quy

Thủ tục công bố hợp quy thực phẩm theo quy định

cong-bo-thuc-pham-hop-quy

Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn; phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm (sau đây gọi chung là sản phẩm) đã có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố hợp quy và đăng ký bản công bố hợp quy, công bố chất …

Read More »

Pin It on Pinterest