Dịch vụ cấp giấy chứng nhận hợp quy sứ vệ sinh

Bộ Xây Dựng ban hành thông tư 10/2017/TT-BXD, kể từ ngày 01/01/2018 vật liệu xây dựng được sản xuất trong nước, nhập khẩu phải phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD và phải được chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy trước khi lưu thông trên thị trường.

Dịch vụ tư vấn cấp chứng nhận hợp quy sứ vệ sinh

Sứ vệ sinh là vật liệu xây dựng nên phải được chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy trước khi lưu thông trên thị trường

Quy trình chứng nhận hợp quy sứ vệ sinh

Bước 1. Trao đổi, gửi thông tin đánh giá chứng nhận hợp quy
Bước 2. Đánh giá hồ sơ, xem xét tài liệu để phục vụ việc đánh giá chứng nhận hợp quy
Bước 3. Đánh giá chứng nhận hợp quy
Bước 4. Cấp giấy chứng nhận hợp quy
Bước 5. Công bố hợp quy

Chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy vật liệu xây dựng

– Chứng nhận hợp quy là việc đánh giá, chứng nhận sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD.
– Công bố hợp quy là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD.
Vậy để vật liệu xây dựng sản xuất trong nước, nhập khẩu được lưu thông trên thị trường, Doanh nghiệp cần phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy vật liệu xây dựng. Việc này được thực hiện thông qua quá trình gửi mẫu đến tổ chức chứng nhận hợp quy, nhận kết quả kiểm nghiệm có phù hợp hay không phù hợp QCVN 16:2017/BXD rồi xin giấy chứng nhận hợp quy, sau khi có giấy chứng nhận hợp quy Doanh nghiệp tự công bố vật liệu xây dựng của mình phù hợp với QCVN 26:2017/BXD.
Xem thêm bài viết

Hồ sơ xin Chứng nhận hợp quy Sứ Vệ sinh

– Bản công bố hợp quy;
– Bản mô tả chung về Sứ vệ sinh
– Phiếu kiểm nghiệm;
– Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng hoặc chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001 (bản sao);
– Kế hoạch giám sát định kỳ;
– Báo cáo đánh giá hợp quy.

Hồ sơ công bố hợp quy Sứ Vệ sinh

– Bản công bố hợp quy;
– Giấy chứng nhận hợp quy (bản sao). 
Bài viết trên đã phần nào giúp Doanh nghiệp hiểu khái quát về quy định và hồ sơ chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy Sứ Vệ sinh. Công ty tư vấn luật Bravolaw là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong việc xin  chứng nhận hợp quy sứ vệ sinh. Mọi thắc mắc xin liên hệ với chúng tôi qua Hotline 19006296.