Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Nhãn hiệu sẽ được bảo hộ nếu được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực trong một khoảng thời gian nhất định. Vì vậy, để có thể tiếp tục bảo hộ được nhãn hiệu, cần phải thực hiện thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu như thế nào? Cần chuẩn bị hồ sơ đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu? Bravolaw sẽ giải đáp ngay sau đây.

Dịch vụ gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu - 1900.6296
Dịch vụ gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu – 1900.6296

Bài viết mới:

1. Hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.

Văn bằng bảo hộ là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân. Nhằm xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế; kiểu dáng công nghiệp; thiết kế bố trí; nhãn hiệu; chỉ dẫn địa lý; quyền đối với giống cây trồng.

Văn bằng bảo hộ đối với nhãn hiệu là Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Căn cứ theo khoản 6 Điều 93 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009:

Hiệu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu từ ngày cấp đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn. Có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần mười năm.

Vì vậy, để có thể tiếp tục bảo hộ nhãn hiệu, chủ sở hữu cần phải thực hiện thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

2. Hồ sơ gia hạn giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ

Hồ sơ yêu cầu gia hạn giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ như sau:

  • Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ.
  • Bản gốc văn bằng bảo hộ (trường hợp yêu cầu ghi nhận việc gia hạn vào văn bằng bảo hộ).
  • Giấy ủy quyền (trường hợp nộp đơn thông qua đại diện)
  • Bản sao chứng thực giấy tờ cá nhân của người được ủy quyền.
  • Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí. Áp dụng với trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính; hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ.

Để có thể tiếp tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ, trong vòng 06 tháng trước ngày hết hiệu lực, chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phải nộp đơn yêu cầu gia hạn cho Cục Sở hữu trí tuệ.

Chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể nộp muộn hơn thời hạn trên nhưng không được quá 6 tháng kể từ ngày hết hiệu lực. Chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phải nộp lệ phí gia hạn cộng với 10% lệ phí gia hạn cho mỗi tháng nộp muộn.

3. Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sẽ phải nộp hồ sơ tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Trong thời hạn một tháng kể từ ngày nhận đơn, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem xét yêu cầu gia hạn.

– Trường hợp không có thiếu sót:

Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định gia hạn, ghi nhận vào văn bằng bảo hộ. Sau đó đăng bạ. Và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

– Trường hợp từ chối gia hạn, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo bằng văn bản và nêu rõ lí do. Cục Sở hữu trí tuệ ấn định thời hạn một tháng kể từ ngày ra thông báo để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối, nếu đơn yêu cầu gia hạn thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Đơn yêu cầu gia hạn không hợp lệ hoặc được nộp không đúng thủ tục quy định

+ Người yêu cầu gia hạn không phải là chủ văn bằng bảo hộ tương ứng.

Nếu trong thời hạn đã ấn định, người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu; không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng. Thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối gia hạn.

4. Chi phí thực hiện

Căn cứ Thông tư 263/2016/TT-BTC, lệ phí thực hiện gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là 100.000 đồng/lần đối với nhãn hiệu (10 năm) cho mỗi nhóm sản phẩm/dịch vụ.

Lệ phí duy trì/gia hạn hiệu lực muộn (cho mỗi tháng nộp muộn): 10% lệ phí duy trì/gia hạn

Phí công bố, đăng bạ thông tin sở hữu công nghiệp về nhãn hiệu là 120.000 đồng/lần.

Chủ sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sẽ nộp phí, lệ phí nộp phí, lệ phí. Hoặc có thể chuyển khoản vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ. Nói chung chi phí gia hạn bảo hộ nhãn hiệu thấp hơn chi phí đăng ký nhãn hiệu.

Trên đây là những thông tin cơ bản về Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Để tránh các rủi ro pháp lý vui lòng liên hệ với Bravolaw – đơn vị cung cấp dịch vụ đăng ký nhãn hiệu.