Home / VB Pháp Luật / Mẫu đăng ký xin giấy phép

Mẫu đăng ký xin giấy phép

Mẫu đơn đăng ký làm thủ tục xin các loại giấy phép con

Mẫu giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Mẫu giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Kèm theo Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ) Mẫu số 03 TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN TÊN CƠ QUAN CẤP ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: …/20…./ATTP-CNĐK …

Read More »

Mẫu công văn xin cấp lại con dấu bị mất

văn bản luật

Con dấu đi liên với sự tồn tại của Doanh Nghiệp. Chúng tôi xin cung cấp mẫu công văn Đề Nghị Cấp Lại Con Dấu nộp tại CS QLHC Về TTXH-CA tỉnh, thành phố như sau: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI V/v mất…………………………….. Kính gửi: Phòng CS …

Read More »

Mẫu đơn xin cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu

văn bản luật

Mẫu đơn xin cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu tại Phòng Công Thương UBND cấp quận( huyện ) như sau: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————————— …………., ngày…… tháng……. năm…………   ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ (HOẶC ĐẠI LÝ BÁN LẺ) RƯỢU …

Read More »

Mẫu đơn xin cấp giấy phép kinh doanh Karaoke

văn bản luật

Bạn đang có nhu cầu xin giấy phép kinh doanh Karaoke chúng tôi xin giới thiệu Mẫu đơn xin giấy phép kinh doanh Karaoke như sau: Mẫu 5 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                   …………, ngày       tháng       năm ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH KARAOKE        …

Read More »

Mẫu đơn xin giấy phép kinh doanh rượu

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN BUÔN (HOẶC ĐẠI LÝ BÁN BUÔN) RƯỢU   TÊN DOANH NGHIỆP   Số:        / CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     …………., ngày…… tháng……. năm…………     ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN BUÔN (HOẶC ĐẠI …

Read More »

Mẫu đơn xin giấy phép xây dựng

Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng (Ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02  năm 2009 của Chính phủ) _________ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________________________________   ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG (Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ …

Read More »