Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

Bravolaw là Tổ chức Đại diện sở hữu trí tuệ tại Việt Nam được thành lập từ năm 2007. Sau gần 9 năm hoạt động, Luật Bravolaw tự hào là một trong những công ty luật uy tín nhất, cung cấp dịch vụ tốt nhất tới khách hàng trong lĩnh vực tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý và dịch vụ đại diện sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới Quý khách hàng thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam.

Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam
Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

Bài viết mới:

Cơ sở pháp lý và hình thức nộp đơn đăng ký nhãn hiệu của cá nhân, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

Việt Nam là thành viên của hầu hết các Công ước quốc tế về quyền sở hữu trí tuệ như:  Hiệp định TRIPS, Công ước Paris 1967, Công ước Berne 1971, Công ước Roma 1981 và Hiệp định Washington 1989, Thao rước Madrit, Nghị định thư Madrid, Hiệp ước Hợp tác Sáng chế (PCT). Ngoài ra, pháp luật Việt Nam có quy định rất cụ thể, chi tiếp về quyền sở hữu trí tuệ nói chung và quyền nhãn hiệu nói riêng tại các văn bản pháp luật quốc gia: Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Do đó cá nhân, tổ chức nước ngoài có nhu cầu nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam có thể lựa chọn một trong hai hình thức:

 • Cá nhân, tổ chức nước ngoài có thể đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Thoả ước Madrid được quản lý bởi WIPO (khi là đã là thành viên của Thỏa ước Madrid hoặc Nghị định thư Madrid).
 • Cá nhân, tổ chức nước ngoài có thể lựa chọn hình thức nộp đơn trực tiếp để đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam thông qua Tổ chức Đại diện sở hữu trí tuệ như Bravolaw.

Nguyên tắc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

Theo khoản 2 Điều 90 Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam năm 2005, trong trường hợp có nhiều đơn của nhiều người khác nhau đăng ký các nhãn hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhau dùng cho các sản phẩm, dịch vụ trùng hoặc tương tự với nhau hoặc trường hợp có nhiều đơn của cùng một người đăng ký các nhãn hiệu trùng dùng cho các sản phẩm, dịch vụ trùng nhau thì văn bằng bảo hộ chỉ được cấp cho nhãn hiệu trong đơn hợp lệ có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất trong số những đơn đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ. Trừ trường hợp nhãn hiệu nổi tiếng được Việt Nam công nhận.

Dựa trên nguyên tắc này, Bravolaw xin gửi tới Quý khách hàng hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam như sau:

Bước 1: Tra cứu khả năng bảo hộ của nhãn hiệu tại Việt Nam

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam được thực hiện theo nhóm hàng hóa, dịch vụ của Bảng phân loại Ni –xơ. Do đó, Quý khách hàng dự kiến đăng ký nhãn hiệu cho nhóm sản phẩm, dịch vụ nào cần tra cứu nhãn hiệu trong phạm vi các nhóm hàng hóa, dịch vụ liên quan.

Tra cứu sơ bộ khả năng bảo hộ của nhãn hiệu tại Việt Nam

Để tra cứu sơ bộ khả năng bảo hộ của nhãn hiệu, Qúi Khách hàng có thể thực hiện tra cứu miễn phí qua một trong hai cổng dữ liệu điện tử sau đây:

 • WIPO IP Portal: Cơ sở dữ liệu nhãn hiệu toàn cầu được xây dựng bởi Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới WIPO. Khách hàng có thể truy cập theo địa chỉ sau:

https://www3.wipo.int/branddb/en/

 • IP Lib: Cơ sở dữ liệu nhãn hiệu của Việt Nam được xây dựng bởi Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam NOIP. Khách hàng có thể truy cập theo địa chỉ sau:

http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WSearch.php

Tuy nhiên việc thực hiện tra cứu trên các cơ sở dữ liệu trên rất phức tạp và tốn nhiều thời gian, thậm chí còn có phần lỗi thời so với thực tế. Quý Khách hàng có thể gửi mẫu nhãn hiệu và danh mục sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu cho Bravolaw để tra cứu chuyên sâu trước khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

Tra cứu chuyên sâu trước khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

Tra cứu chuyên sâu là thủ tục hoàn toàn tự nguyện của người nộp đơn tại Việt Nam. Tuy nhiên, khách hàng nên tiến hành thủ tục này vì đây là bước đầu tiên và quan trọng để đánh giá sơ bộ một nhãn hiệu có nên gửi đơn đăng ký bảo hộ hay không? Do đó, việc tra cứu nhãn hiệu mang tính chất tham khảo và không là căn cứ để cấp văn bằng bảo hộ.

Hồ sơ khách hàng cần chuẩn bị

Để tra cứu nhãn hiệu Quý khách hàng cung cấp cho Bravolaw các thông tin sau:

 • Mẫu nhãn hiệu cần tra cứu
 • Danh mục hàng hóa mang nhãn hiệu.

Thời hạn: Thời hạn tra cứu nhãn hiệu cho người nước ngoài là từ 1-3 ngày làm việc với kết quả là một Bản thông báo kết quả tra cứu nhãn hiệu.

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu và theo dõi quá trình đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam

Sau khi hoàn thành bước 1, Bravolaw sẽ tiến hành đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ cho đơn đăng ký của Quý khách hàng.

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam bao gồm:

 • Mẫu nhãn hiệu cần đăng ký;
 • Danh mục hàng hóa mang nhãn hiệu;
 • Thông tin chủ đơn đăng ký nhãn hiệu (Tên, địa chỉ, người đại diện, chức vụ);
 • Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (nếu đơn đăng ký nhãn hiệu xin hưởng quyền ưu tiên);
 • Giấy ủy quyền theo mẫu cung cấp bởi Bravolaw.

Quy trình nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam:

Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam:

Ngay trong ngày sau khi Bravolaw nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (NOIP), Bravolaw sẽ chuyển Quý khách hàng bản tờ khai nộp đơn có số đơn và ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam. (Sau này đơn được chấp nhận hợp lệ – ngày nộp đơn sẽ là ngày ưu tiên của đơn đăng ký nhãn hiệu).

Thẩm định hình thức nhãn hiệu tại Việt Nam

Thời hạn: 01 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem xét đơn có đủ điều kiện về hình thức, mẫu nhãn, chủ sở hữu đơn, quyền nộp đơn, phân nhóm,…

Nếu đơn đăng ký của khách hàng đáp ứng điều kiện, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ và cho đăng công bố đơn.

Nếu đơn đăng ký của khách hàng không đáp ứng điều kiện, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra Thông báo không chấp nhận đơn và đề nghị khách hàng sửa đổi. Khách hàng tiến hành sửa đổi theo yêu cầu và nộp công văn sửa đổi cho Cục sở hữu trí tuệ.

Thời hạn công bố đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam:

Thời hạn: 02 tháng kể từ ngày có Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ.

Nội dung công bố đơn đăng ký nhãn hiệu là các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ kèm theo.

Thẩm định nội dung nhãn hiệu tại Việt Nam:

Thời hạn: 09 tháng kể từ ngày công bố đơn.

Cục Sở hữu trí tuệ xem xét các điều kiện đăng ký nhãn hiệu từ đó đánh giá khả năng cấp văn bằng cho nhãn hiệu mà khách hàng đăng ký. Nếu đơn đăng ký nhãn hiệu đáp ứng đủ điều kiện thì Cục Sở hữu trí tuệ ra Thông báo dự định cấp văn bằng cho nhãn hiệu mà khách hàng đã đăng ký.

Nếu đơn đăng ký nhãn hiệu không đáp ứng đủ điều kiện, Cục Sở hữu trí tuệ ra Thông báo không cấp văn bằng cho nhãn hiệu mà khách hàng đăng ký. Trong trường hợp Quý khách hàng có yêu cầu Bravolaw sẽ tiến hành thủ tục phúc đáp, khiếu nại quyết định của Cục Sở hữu, đồng thời đưa ra các căn cứ để cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu cho nhãn hiệu của Khách hàng. Phí phúc đáp, khiếu nại không bao gồm trong phí đăng ký nhãn hiệu.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam khoảng từ 02-03 tháng kể từ ngày nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Sau khi có thông báo dự định cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu của NOIP, Bravolaw sẽ đại diện Khách hàng nộp lệ phí và nhận Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, chuyển phát nhanh tới địa chỉ cung cấp của Quý khách hàng.

Trên thực tế, thời gian xét nghiệm đơn đăng ký nhãn hiệu từ khi nộp đơn đến khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu thông thường kéo dài từ 15 – 18 tháng.

Trường hợp nộp đơn xin hưởng quyền ưu tiên tại Việt Nam:

Theo khoản 3 Điều 90 Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam năm 2005, trong trường hợp có nhiều đơn đăng ký nhãn hiệu cùng đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ và cùng có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất thì văn bằng bảo hộ chỉ được cấp cho đối tượng của một đơn duy nhất trong số các đơn đó theo thỏa thuận của tất cả những người nộp đơn; nếu không thỏa thuận được thì các đối tượng tương ứng của các đơn đó bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ tại Việt Nam.

Yêu cầu hưởng quyền ưu tiên của người nộp đơn sẽ được chấp nhận nếu đáp ứng các điều kiện sau:

 • Người nộp đơn là công dân Việt Nam hoặc công dân của nước là thành viên của Công ước Paris hoặc cư trú, có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam hoặc tại nước là thành viên của Công ước.
 • Đơn đầu tiên đã được nộp tại Việt Nam hoặc tại nước thành viên của Công ước và đơn đó có phần yêu cầu hưởng quyền ưu tiên đăng ký nhãn hiệu.
 • Đơn đăng ký nhãn hiệu nộp trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nộp đơn đầu tiên và thời hạn ưu tiên được tính kể từ ngày nộp đơn đầu tiên, ngày nộp đơn đầu tiên không tính trong thời hạn ưu tiên.
 • Trong đơn đăng ký người nộp đơn nêu rõ yêu cầu hưởng quyền ưu tiên và phải nộp bản sao đơn đầu tiên có xác nhận của Cơ quan nhận đơn đầu tiên trong trường hợp nộp tại nước ngoài.
 • Nộp đủ lệ phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên.

Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam:

Nhãn hiệu được bảo hộ trong vòng 10 năm kể từ ngày nộp đơn (ngày ưu tiên). Khách hàng được gia hạn văn bằng bảo hộ và không hạn chế số lần gia hạn. Do vậy, nhãn hiệu sẽ là tài sản xuyên suốt quá trình hoạt động, kinh doanh của khách hàng.

Thời hạn gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam:

Trong vòng 06 tháng trước ngày văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hết hiệu lực, khách hàng phải nộp đơn yêu cầu gia hạn cho Cục Sở hữu trí tuệ.

Tuy nhiên, khách hàng cần cần lưu ý:

 • Sau khi nhãn hiệu đã được cấp văn bằng bảo hộ mà chủ sở hữu nhãn hiệu không sử dụng nhãn hiệu liên tục trong thời gian 05 năm kể từ ngày nộp đơn, văn bằng bảo hộ nhãn hiệu có thể bị hủy bởi một người khác.
 • Sau 05 năm kể từ ngày hết hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu mà chủ văn bằng không gia hạn thì chủ thể khác mới có quyền được đăng ký nhãn hiệu đó.

Một số lưu ý khi thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam:

 • Theo quy định pháp luật Việt Nam, cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài đều có quyền nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam.
 • Quyền ưu tiên trong đăng ký nhãn hiệu ảnh hưởng đến việc cấp hay không cấp văn bằng bảo hộ cho đơn đăng ký nhãn hiệu của chủ thể khác. Trong thời gian kể từ ngày nộp đơn đầu tiên đến ngày nộp đơn tại Việt Nam mà có chủ thể khác nộp đơn cho cùng đối tượng trong đơn đầu tiên thì đơn của người nộp đầu tiên vẫn được coi là có cùng ngày nộp đơn với ngày nộp đơn đầu tiên và được ưu tiên bảo hộ.
 • Cần có sự đồng nhất giữa tên nhãn hiệu đăng ký với tên thương mại của doanh nghiệp, tên miền và đăng ký bản quyền tác giả mỹ thuật ứng dụng đối với nhãn hiệu có phần hình và phần chữ để tránh trường hợp lợi dụng, vi phạm của các đối thủ cạnh tranh.
 • Để tiết kiệm chi phí, khách hàng nên ưu tiên đăng ký nhãn hiệu dưới dạng đen – trắng bởi Việt Nam cho phép một nhãn hiệu đăng ký ở dạng đen-trắng có thể được sử dụng ở các dạng màu sắc khác nhau, miễn là vẫn giữ nguyên được các nội dung chữ/hình của nhãn hiệu và không xâm phạm quyền đối với một nhãn hiệu đen-trắng hoặc màu của người khác đã được đăng ký.

Mọi khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Bravolaw qua Hotline: 1900.6296 để được hỗ trợ nhanh nhất!