Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty

Giảm vốn điều lệ công ty

Tư vấn giảm vốn điều lệ công ty TNHH, Công ty Cổ Phần, Công ty Liên Doanh…….

[box type=”success” align=”aligncenter” ]Tư vấn miễn phí Giảm vốn điều lệ Công ty TNHH, Công ty Cổ Phần, Công Ty Liên Doanh……HotLine: 093 669 0123[/box]
Giảm vốn điều lệ công ty
Giảm vốn điều lệ công ty

Vốn điều lệ là gì?

Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty. Tài sản góp vốn có thể là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác ghi trong Điều lệ công ty do thành viên góp để tạo thành vốn của công ty.

Căn cứ pháp lý khi Giảm vốn điều lệ Công ty:

  • Căn cứ thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  • Luật doanh nghiệp 2005 (điều 91)

Hồ sơ Giảm vốn điều lệ Công ty:

  • Thông báo giảm vốn điều lệ (theo mẫu). Quyết định về việc giảm vốn điều lệ của Công Ty
  • Biên bản họp về việc thay đổi vốn điều lệ của Công Ty
  • Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.
  • Xuất trình bản chính và nộp bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.